Marina avhandlingar

Här finns en sammanställning av doktorsavhandlingar inom marin vetenskap producerade vid svenska universitet och högskolor. Avhandlingarna är oftast skrivna på engelska. I vår sammanställning finns även en svensk översättning av titeln och oftast en kort sammanfattning. Anledningen är att vi vill göra denna skatt av kunskap mer tillgänglig för människor utanför universitetsvärlden.