Lediga tjänster

Här kan du hitta lediga tjänster med marin anknytning. Du kan själv anmäla en ledig tjänst med hjälp av formuläret längst ned på sidan.Professor till Helsingfors universitet

Helsingfors universitet söker en professor eller universitetslektor i kustekologi. Inriktningen kommer att vara dynamiska processer I kustekosystem som är kraftigt påverkade av exempelvis övergödning och klimatförändringar.

Ansök senast 2019-09-15.Postdoktorer till Östersjöcentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum utlyser två anställningar som postdoktor:
- modellering av organiska föroreningar
- modellering av kustzonens biogeokemi
Ansök senast 2019-09-15.
Postdoktor till Umeå universitet

Umeå universitet, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap söker en postdoktor för ett projekt som fokuserar på betydelsen av födovävsinteraktioner för bakteriers anpassning till förändrad födotillgång och födokvalitet.
Sista ansökningsdag: 2019-09-17.


Universitetslektorer till GU

Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet gör en strategisk satsning inom det övergripande temat "konsekvenser av miljöfaktorer på biologiska system" Fem lektorer ska anställas.

Sista ansökningsdag 2019-09-18.

Postdoktor till Stockholms universitet

Stockholms universitet, institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) utlyser en postdoktorstjänst med inriktning mot trippel-isotopstudier av metan från kustsystem i sibiriska Arktis.

Sista ansökningsdag: 2019-09-30.


Postdoktor till Stockholms universitet

Stockholms universitet, institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) utlyser en postdoktorstjänst med inriktning mot organisk geokemi i det sibirisk-arktiska land-hav systemet.

Sista ansökningsdag: 2019-09-30.