Fakta om våra havsområden

Alla haven hänger ihop, men utgör ändå tydligt urskiljbara delområden. De präglas i första hand av temperatur och salthalt, men också av näringstillstånd, djup och strömmar. I slutänden blir det så skilda ekosystem som artrika korallrev, mörka djuphavsbottnar och kalla polarhav.