Havet 2009 - Om miljötillståndet i våra havsområden

Information

Utgiven av: Naturvårdsverket och Havsmiljöinstitutet

Ladda ned

Rapporten samlar de senaste resultaten från den nationella miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden; Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Därutöver presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och andra undersökningar av betydelse för att öka kunskapen om miljötillståndet i våra hav. Totalt medverkar över 50 författare i rapporten, samtliga experter inom sina områden.

Jag vill bestlla Havet 2009

Vi skickar rapporten som B-post utan kostnad s lnge det rr sig om enstaka exemplar.

Namn:

ev. Organisation:

Adress:

Postnummer:

Stad:

Land:

Epostadress: