Sedan länge tillbaka har det förekommit lokalt lekande bestånd av torsk och andra bottenfiskar i Skagerraks och Kattegatts kustområden. Men sedan 1970-talet har torskbestånden och andra bestånd av bottenfiskar längs den svenska västkusten minskat kraftigt. En majoritet av de lokala bestånd som förr lekte i vid Bohusläns kust är idag antagligen helt utslagna eller kraftigt decimerade.

Resultaten från 2017 års fiskäggundersökning tyder dock på att det fortfarande finns hopp. Vi provtagningarna samlades tidiga stadier av ägg in , vilket visar att lek av torsk, lerskädda, sandskädda, rödspätta och skrubbskädda fortfarande kan förekomma i Bohusläns skärgårds- och fjordområde.