Under måndagen måndagen enades EU:s fiskeministrar om nästa års fiskekvoter för Östersjön. Däribland ingår en 70-procentig ökning av fiskekvoten för det västra torskbeståndet. Det är en ökning som är mer än dubbelt så stor som de 31 procent som EU-kommissionen hade föreslagit. För torsken i östra Östersjön sänks kvoten med 15 procent i enlighet med EU-kommissionen förslag.
- Helt och hållet inom de vetenskapliga rekommendationerna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i en kommentar till TT.

De nya fiskekvoterna har dock mött skarp kritik.
- Att man beslutat om så höga kvoter för Östersjötorsken är väldigt märkligt, vi noterar att man föreslagit en höjning på 70 procent för det västra torskbeståndet. Det här beståndet har varit överfiskat under många år och har ännu inte återhämtat sig fullt, säger Karin Glauman, expert i fiskefrågor på Världsnaturfonden WWF, till Sveriges radio.

Även Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges Fiskares Producentorganisation och ordförande för Sveriges Fiskares Riksförbund uttrycker en oro över torskkvoterna.
– Vi har inte ett intresse i att kunna fiska bara nästa år, vi har en långsiktig plan att vi ska fiska i tio, 20 och 30 år också. Om vi har en större vinst nästa år tjänar vi inget på det om det går ner desto mer året därpå. Vi måste bygga upp ett hållbart, starkt bestånd, det är det vi tjänar pengar på, säger han till Sveriges radio.

Joakim Hjelm, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och del i det internationella havsforskningsrådet ICES, säger i en intervju för Aftonbladet att han är mest orolig för det östra beståndet, och att han inte kan förstå hur en sänkning på bara 15 procent kan rymmas "helt och hållet inom de vetenskapliga rekommendationerna".
- Beståndet är väldigt litet i östra delarna och torskarna är väldigt magra. Fisketrycket kommer bli för stort och det är inte hållbart, varken för ekosystem eller för företag.

Henrik Svedäng är fiskeforskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum:
– Det västra beståndet har länge varit i alarmerande dåligt skick. För högt fisketryck och sviktande rekrytering har lett till att lekbiomassan har sjunkit till nivåer långt under de rekommenderade. Att man då beslutar om en så pass stor ökning av kvoten, som vida överstiger vad man normalt brukar acceptera som förändring från år till år, är beklagligt, säger han.

Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2019 (jämfört med totalt tillåten fångstmängd (TAC) 2018)
- Torsk, östra Östersjön: en sänkning ca 15 %
- Torsk, västra Östersjön: en ökning med ca 70%
- Lax, centrala Östersjön: oförändrad
- Lax, Finska Viken: en sänkning med ca 3 %
- Skarpsill: en ökning med ca 3 %
- Sill, västra Östersjön: en sänkning med ca 48 %
- Sill, centrala Östersjön: en sänkning med ca 26 %
- Sill, Rigabukten: en ökning med 7 %
- Sill, Bottenhavet och Bottenviken: en sänkning av ca 7 %
- Rödspätta: en ökning med 43 %