Rapporten som producerats av Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen i Västra Götaland visar på en utveckling som är både dyr för samhället och farlig för havsmiljön. ålgräset tar hand om näringsämnen och motverkar övergödning, det binder partiklar och förbättrar vattenkvaliteten, det skyddar stränder mot erosion, det binder upp kol i havsbotten och fungerar därigenom som en buffert mot våra koldioxidutsläpp. "även om det är svårt att sätta värdet i kronor och ören så visar beräkningarna att förlusten av ålgräs i Bohuslän har kostat Sverige mellan 4 och 20 miljarder kronor i form av förlorade ekosystemtjänster", säger Per Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet som tillsammans med miljöjuristen Lena Gipperth lett forskningsgruppen som skrivit rapporterna. övergödning och överfiske är huvudorsaken till att ålgräs försvunnit längs västkusten. Andra skäl är ökad exploatering i form av till exempel utfyllnader i hamnar, bryggor och muddringar. "Det rättsliga skyddet för ålgräs är otillräckligt, till exempel tas sällan hänsyn till ålgräs i exploateringsärenden. Vi pekar också på att Sverige saknar nationell miljöövervakning av ålgräs", säger Lena Gipperth.