Att djurplankton äter mikroplast är redan väl känt. Eftersom många andra äter dem sprids plasten på det viset vidare i näringskedjan. Nu har forskare funderat över vad som händer med djurplanktonens avföring. Den sjunker normalt sett till botten i form av små näringsrika pellets, och äts av djuren som lever där. Forskarna konstaterar att djurplankton som ätit plast bajsar ut det mesta, och att pelletsarna som innehåller plast sjunker långsammare, och oftare faller sönder. Icke desto mindre följer mycket av plasten med ner till botten, istället för att stanna vid ytan. En ny transportväg, och en ny typ av påverkan som kan ha stora effekter på ekosystemen. Djurplankton är visserligen små, men hiskeligt många.