Ostron äter genom att filtrera vatten i jakt på allt från alger till växtplankton. Tyvärr fastnar även mikroskopiska plastpartiklar i deras filter och en ny studie visar att plasten ställer till stora problem. Plastpartiklarna bryts inte ner, utan ligger istället kvar och belastar matsmältningsorganet under lång tid. Ostronen kompenserar detta genom att lägga ännu mer energi på att äta, och följden blir att de blir mindre till storleken och fortplantar sig betydligt sämre.