Nästa års fiskekvoter för Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön är nu satta. Redan ifjol infördes ett förbud mot att kasta fångst överbord, så kallad landningsskyldighet, för pelagiskt fiske på till exempel makrill och sill. Under åren 2016-2019 införs gradvis även förbud mot att kasta fångst överbord i fiske efter bottenlevande arter i Västerhavet. Från 1 januari 2016 inkluderar förbudet riktat fiske efter kolja, rödspätta, äkta tunga, sej och räka.