Totalt har 4 273 arter rödlistats i 2015 års rödlista. Några exempel är nordhavsräka, pigghaj, raggsträfse och ål. Vikaresälen har glädjande nog fått lämna listan. Havsmiljön är utsatt för stora habitatförändringar och är den landskapstyp där kunskapsbristen är störst. Hälften av de rödlistade arterna i havet finns i kategorin kunskapsbrist, man vet så lite att man inte kan säga något säkert om dem alls, de kanske till och med är utdöda.