Det är numera de officiella svenska namnen på två bläckfiskar som finns i våra vatten. På latin heter bläckfiskarna Sepia officinalis och Eledone cirrhosa. Havets Hus bjöd tillsammans med ArtDatabanken och Naturhistoriska muséet i Göteborg in till att föreslå namn, och nu är det formellt beslutat.