Större är generellt bättre, och därför tenderar marina djur att öka i storlek över tid. Men det är inga snabba förändringar det är fråga om. För att testa hypotesen har forskare undersökt fossildata från Kambrium, för 500 miljoner år sedan, och framåt. De evolutionära fördelarna med en stor kropp kan vara exempelvis ökad överlevnad och fortplantning. Studien av de marina djuren har nyligen publicerats av en grupp amerikanska forskare.