Naturvårdsverket har beslutat att utöka antalet knubbsälar som får skjutas i Västra Götaland. Beslutet motiveras av fiskesäsongen ännu inte har avslutats, och att erfarenheter visar att sälarnas skadegörelse på fångst och fiskeredskap ökar under hösten. Jakten är riktad mot individer som specialiserat sig på att jaga i redskap.