Fiskare och fiskhandlare reagerar starkt på WWF:s rödlistning av nordhavsräka. Att vi nu måste räkna bort våra färska räkor på fredagskvällen är ett misslyckande för svensk fiskeförvaltning i Skagerrak och Kattegatt, säger Håkan Wirtén, WWF. Fiskeribiologen Mats Ulmestrand, SLU, som är ansvarig för att uppskatta räkbeståndet i Sverige, tycker dock att räkfisket kan fortsätta, om än i begränsad form.