Halterna av miljögifter i levern hos uttrar har ökat stadigt de senaste 40 åren, detta trots att användningen av ämnena minskat kraftigt, visar en studie från Stockholms universitet. Det är mycket långlivade ämnen inom gruppen perflouralkylsyror som ökat. ämnena används bland annat inom textilindustrin för impregnering av kläder, för behandling av ytskikt i förpackningar och i brandsläckningsutrustning.