Gädda och abborre verkar inte nappa som förr längs med Gävleborgskusten, det kan många fiskare vittna om. För att öka bestånden vill därför Sportfiskarna återställa fiskarnas naturliga lekplatser i kustnära vattendrag.