Nya förvaltningsplaner för gråsäl och knubbsäl visar på en positiv utveckling för både arterna och öppnar för licensjakt. Naturskyddsföreningen är dock kritisk till de nya förvaltningsplanerna och anser inte att varken grå- eller knubbsäl har nått nivåer som kan motivera populationsbegränsande jakt.