Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förvaltningsplaner för gråsäl och knubbsäl. För att minska problemen för det kustnära fisket, och för att inställningen till säl ska bli positiv, föreslår man i första hand förebyggande åtgärder såsom sälsäkra fiskeredskap.