Den kraftiga vinden längs norrlandskusten, med påföljande höga vattenstånd, har orsakat en hel del skador och problem. Men för östersjön som helhet är stormar positiva, eftersom syrerikt vatten flödar in från Atlanten.