Fiskeriverket får i år 9,5 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att undersöka hur tillgången på torsk och djurplankton påverkas om mängden skarpsill minskar. I undersökningen kommer man att fiska bort de djurplanktonätande fiskarterna skarpsill (utsjöområden) eller storspigg (skärgårdsområden) från ett mindre område, för att studera om detta har effekt på mängden djurplankton.