Fiskeriverket har nu bestämt kustkvoten för fiske av sill i Skagerrak och Kattegatt under 2008.