Från och med den 13 december är det förbjudet att fiska sill i Skagerrak och Kattegatt för fartyg som inte har särskilt tillstånd.