Denna bok ger ett betydelsefullt bidrag till förståelsen av klimatets förändringar. Boken fångar de viktigaste förändringarna av det regionala klimatet i Kattegatt- Östersjöområdet, ett område som berör 90 miljoner människor. 141 forskare från tolv länder har bidragit med studier, som täcker olika områden av klimatforskningen. Framtidsberäkningar tyder på att våra kuster kommer att bli varmare, surare och syrefattigare vilket kommer utgöra ökade hot för de marina ekosystemen. Förståelsen för klimatförändringarna behöver fördjupas på regional nivå där också många andra förändringar pågår. Detta är den andra boken som det fristående forskarnätverket BACC II ger ut om det regionala klimatet i Kattegatt- Östersjöregionen. Det är en uppdatering av BACC I från 2008, men med flera helt nya studier och nya kapitel.