ArtDatabanken har publicerat en bestämningsnyckel för havsborstmaskar. Nästan alla havsborstmaskar lever i havet. De utgör en stor och viktig grupp inom ringmaskarna, och de har länge använts som en referensgrupp inom marin miljöövervakning. Denna publikation är framtagen som en produkt inom Nationalnyckeln. Det är en pdf med inbyggda länkar som ska underlätta bestämningsarbetet, och den innehåller förutom nyckeln även korta beskrivande texter för varje ingående familj, liksom vackra illustrationer och fotografier.