Utsläppen av koldioxid försämrar inte bara luften utan gör också haven surare och det påverkar många marina arter. Havsförsurningen orsakar en försenad tillväxt för sjöborre, en art som är viktig för balansen i det marina ekosystemet, visar en ny avhandling.