Fiskodling förknippas fortfarande med omfattande ekologiska utmaningar. Den nordiska produktionen utgör ett väsentligt bidrag till den samlade europeiska fiskproduktionen som expanderar snabbt. Rapporten visar att utvecklingen att göra fiskodlingen miljömässigt mera hållbar ändå till betydande delar har stagnerat i Europa och Norden (med vissa undantag av Norge). Syftet med rapporten är att belysa de metoder och den tillgängliga teknik som finns, som möjliggör en produktion med låg belastning på ekosystemet.