En utredning kring de odlingsbiologiska förutsättningarna för att kunna etablera marin fiskodling på svenska västkusten.