Transplantering av ålgräs skulle kunna bli en viktig metod för att restaurera svenska ålgräsängar och återskapa förlorad biodiversitet.