Övergödning, minskad jakt och ökning av mink. Det är de troliga orsakerna bakom de förändringar som skett av länets olika kustfågelarter under 2000-talet.