Här kan du läsa om den aktuella situationen för fler än 40 olika arter i både hav och sötvatten, om yrkesfiskets fångster och utveckling samt om miljösituationen idag, Krönikan i årets rapport är skriven av Henrik Svedäng, biolog på Fiskeriverkets havsfiskelaboratorium. Den handlar om historiska trender inom yrkesfisket och hur utvecklingen gått från småskaligt, selektivt fiske mot ett motoriserat, industriellt. Konsekvenserna för ekosystemet är betydande men det är inte lätt att se dem, eftersom vad vi anser vara normalt också förändrar sig. En normalstor torsk är inte längre vad den varit.