Främmande arter är ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Denna rapport är den första sammanställningen av vilka främmande arter som utgör ett problem i Västra Götalands län och vilken utbredning de har.