Mellanårsvariationen i bakterieförekomst har ökat markant i Bottenhavet. Den ökade variationen kan tyda på att ekosystemet i Bottenhavet är mer obalanserat än tidigare.