De flesta studier av sandstubb har gjorts på grunda, strandnära bottnar. Den här studien fokuserar på den omfattande tid som sandstubben tillbringar på större djup, och har bringat större klarhet i dess aktivitet och ekologiska betydelse.