När det gäller biologisk mångfald har fokus tidigare i huvudsak legat på bevarandet av arter. Genetisk variation är en nivå av biologisk mångfald som vi i stort sett saknar kunskap om, särskilt när det gäller organismer i marina miljöer. Johanna Gardeström har i sin avhandling undersökt hur miljöstörningar påverkar vattenlevande organismer. Resultaten visar att miljögifter är väldigt starka selektionskrafter som kan minska den genetiska diversiteten väldigt snabbt.