Rapporten är en katalog över nationell och regional övervakning inom de programområden som utgör grundstommen för miljöövervakningen med inriktning på biologisk mångfald.