Guiden ger tips och råd för upprättande och översyn av limniska & marina kontrollprogram; både enskilda och samordnade program inom ett avrinningsområde. Den är utformad som en checklista med olika steg och moment som kontrolleras och prickas av.