Miljöförstöring i Östersjön kan ge negativa effekter för den viktiga arten blåstång och därmed för hela ekosystemet. Det skulle i sin tur kunna få allvarliga ekonomiska konsekvenser för fisket. Det visar en studie som presenteras i en avhandling vid Mittuniversitetet. Avhandlingen visar på tydliga fysiologiska skillnader mellan blåstången i Östersjön och Atlanten. Miljön i Bottenhavet är i sin tur långt ifrån optimal för blåstången, vilket visade sig då plantor flyttades till Atlantiskt vatten och fotosyntesen ökade markant. Blåstång som i stället flyttades från Atlanten till Östersjön dog inom 2 månader.