Studier av oxidativ och genotoxisk stress i blåmusslan (Mytilus edulis)