Utg. i samarbete mellan länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Gotlands, Södermanlands och Kalmar län.