Bara omkring 30 procent av laxarna i den reglerade Umeälven hittar vägen till sina lekområden uppströms kraftverket. I älven förbereds nu för en ny laxtrappa. Kan problemen för fiskvandringen minska så att 75 procent av de uppströmsvandrande laxhonorna når Vindelälven, skulle laxpopulationen i lekområdena inom en tioårsperiod kunna öka fem gånger. I Piteälven förloras runt 17 procent av nedströmsvandrande laxungar, och också här planeras förbättrande åtgärder, vilket kan fördubbla laxstammen inom tio år.