Akrylamid förstör djurs färgväxling. Fiskar och grodor är några av de djur som använder sig av färgväxling för att smälta in i sin omgivning. Färgöverföringen är lätt att studera och lär oss hur all slags transport i celler fungerar. Genom att använda de giftiga ämnena akrylamid och hydroquinon har Sara visat att kemikalier påverkar transport i celler, något som tidigare inte undersökts.