Forskningsprojektet har gått ut på att undersöka vilka mekanismer som ligger bakom transporten av föda genom tarmen i torsk. Är det samma typ av nervceller som i däggdjur? Om vi vänder på frågan, eftersom fiskar har funnits på jorden i flera hundra miljoner år längre än däggdjur så blir svaret: Ja, flertalet av de viktiga signalsubstanser som återfinns i torsken hittas också i däggdjurens nervceller