Biodiversitet och biologisk mångfald är viktiga begrepp, men svåra att mäta. De allt populärare diversitetsmåtten har stora brister när det gäller de artrika vegetationsklädda bottnarna. En grafisk presentation av arters dominans och förekomst ger en mer komplex bild, och samtidigt chans att se om förändringar skett i ekosystemet.