Ett antal expertgrupper har arbetat med att ta fram underlag för de nya bedömningsgrunderna. Där ingår att ta fram referensförhållanden och klassgränser för indelning i Vattendirektivets fem ekologiska statusklasser för varje områdestyp längs kusten.