Rapporter om havet

En mängd olika myndigheter och organisationer arbetar med havsfrågor. De redovisar ofta sina resultat i form av rapporter och publicerar dem på sina respektive webbplatser. Även kustlänen i Sverige arbetar på bred front med havsmiljöfrågor, och gör ofta djupdykningar i miljöfrågor som är specifika för en eller flera av dem.
Som en service till er marint intresserade har vi samlat information om alla dessa rapporter på havet.nu och gjort dem lättare att hitta och söka bland.