Djuren som lever i havets sedimentbottnar spelar en huvudroll i det biogeokemiska kretsloppet. De lever på växtplankton som sjunker ner från ytan, och blir i sin tur föda åt fisk och andra djur. I denna avhandling visas att bottendjuren visserligen äter cyanobakterier, men att denna föda ger sämre tillväxt än vad vårblomningens kiselalger gör. Ju fler olika arter av bottendjur desto större del av den sedimenterade algblomningen togs om hand. Det gällde även för nya invasiva arter.