Sammanfattande resultat från Miljöövervakningens screeningprogram under åren 1996 till och med 2003. Här finns också rekommendationer om eventuella framtida åtgärder för de kemiska ämnen som studerats.