Helcoms rödlista över Östersjöarter som riskerar att utrotas

Detta är den första rödlistan som inkluderar alla Östersjöns marina däggdjur, fåglar, fiskar, vattenväxter och ryggradslösa djur och som följer de internationellt överenskomna rödlistningskriterierna. Fyra procent av de 2800 arter som man tittat på klassades som hotade.