Tidskriften Havsutsikt

Vad gör man åt övergödningen i Östersjön? Hur fungerar en sjöstjärna? Varför har det blivit färre ejdrar? Vem bestämmer hur mycket torsk som får fiskas? I tidskriften Havsutsikt får du svar på många frågor, men också en inblick i vilka frågor som är aktuella i havsforskningsvärlden just nu.

I Sverige finns många lärosäten med marin verksamhet, och forskare från alla dessa är välkomna att medverka i Havsutsikt. Artiklarna skrivs mestadels av forskarna själva, och tidskriften fungerar därigenom som en brygga mellan forskningsvärlden och det övriga samhället.

Havsutsikt riktar sig till en bred allmänhet bestående av båtfolk, fritidsfiskare och andra natur- och miljöintresserade. Havsutsikt ger också forskare en möjlighet att uppdatera sig på kollegors marina forskning. Som läsare behöver du inte ha fackkunskaper för att förstå artiklarna. Varje artikel innehåller kontaktuppgifter till författaren. Vem du än är kan du få kontakt med den forskare som skrivit artikeln och ställa frågor om innehållet.

Ett anpassat innehåll

Havsutsikt ges idag ut av Umeå universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inom samarbetet Havsmiljöinstitutet. En erfaren redaktion anpassar innehållet till målgruppen och ansvarar för att varje nummer av Havsutsikt blir attraktivt, spännande, omväxlande och intressant. Ett redaktionsråd, bestående av forskare från universiteten i Umeå, Stockholm, Kalmar (Linnéuniversitetet), Göteborg och SLU stödjer planeringen av kommande nummer, tipsar om nya uppslag och hjälper till om diskussioner kring innehållet uppstår. Allt för att innehållet ska vara aktuellt, relevant och pålitligt.

Stor spridning

Den tryckta versionen av Havsutsikt har idag en upplaga på cirka 12 000 exemplar. En prenumeration är gratis, och den skickas idag ut till cirka 6 500 prenumeranter. Den sprids även på olika museer och Naturum. En stor del av prenumeranterna är skolor. Tidskriften används även av yrkesverksamma inom marina frågor på universitet, myndigheter och departement.

Havsutsikt kommer ut två gånger per år. De flesta nummer består av en blandning av artiklar från en mängd olika ämnesområde, alla med havet som en röd tråd. Vissa nummer är temanummer, med en djupdykning inom ett specifikt område. Hittills har övergödning, miljögifter samt fisk och fiske förärats egna temanummer. Dessa temanummer lämpar sig extra väl att användas inom undervisning på olika nivåer. Många skolor på högstadienivå och uppåt har upptäckt att Havsutsikt är en inspirationskälla, och använder den regelbundet i sin undervisning. Havsutsikt samarbetar med Utbudet, vilket ger tidskriften en stor spridning bland svenska skolor.

Redaktion:

Kristina Viklund (huvudredaktör), kristina.viklund(snabel-a)umu.se
Markus Nordin, markus.nordin(snabel-a)umu.se
Ulrika Brenner, ulrika.brenner(snabel-a)su.se
Per Adolfsson, per.adolfsson(snabel-a)gu.se
Ylva Sjöblom, ylva.sjoblom(snabel-a)slu.se

Redaktionsråd:

Bo Gustafsson, Stockholms universitet
Erik Björn, Umeå universitet
Jonas Nilsson, Linnéuniversitetet
Susanne Pihl Baden, Göteborgs universitet
Ulf Bergström, Sveriges lantbruksuniversitet

Vill du skriva i Havsutsikt?
Här hittar du författarinstruktioner.
Vill du bli prenumerant?
Här finns anmälningsformuläret